Om Snøfest

KULTURNATT I NY DRAKT, SOM FESTIVALEN SNØFEST

Snøfest er en videreføring av arrangementet Kulturnatt, og er en kunst- og kulturfestival som foregår i Lillehammer fra 29.11 – 02.12.

Under disse vinterkledde dagene vil byen vise seg fra sin beste side med en variasjon av arrangementer for folk i alle aldre. I samarbeid med Lillehammer Kommune og Lillehammer Sentrum Drift tilbyr vi et bredt spekter av kulturelle og idrettslige innslag du ikke vil gå glipp av.

Målet med Snøfest er å lage en skikkelig folkefest første helgen i desember hvert år. En folkefest der vi ønsker å hente fram barnet i oss alle, med stemningen fra vinterens første snøfall. Vi skal være med å bidra til regions- og stedsutvikling, og ønsker deg velkommen til å bli med på en spektakulær vinterfest i byen gjennom hele helgen.

HVEM ER VI?

Snøfest arrangeres av studenter i 1.klasse på linjen Kulturprosjektledelse (KPL) ved HINN, avdeling Lillehammer. KPL er et studie hvor teorien om prosjektledelse læres i praksis. Elevene får erfaring med organisering og gjennomføring av kulturarrangementer, i samarbeid med aktører i det lokale kulturlivet. Et av prosjektene dette året er å arrangere Snøfest, som tidligere er kjent ved navnet Kulturnatt. Med hjelp fra prosjektledere fra andre klasse og veileder Frøydis Rui-Raman er målet å skape folkefest i hele Lillehammer by, fra 29.11-02.12!

 

Scroll to top